• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Español
Закордонні українці
Опубліковано 31 січня 2020 року о 12:00Відповідно до статті 12 Конституції України, держава дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави. Задоволення  національно-культурних і мовних потреб закордонних українців та захист їхніх прав як національних меншин в інших державах є невід’ємною складовою частиною зовнішньополітичної діяльності України.

Найбільше закордонних українців проживає в Канаді (1 209 085 осіб українського походження); в США (згідно з даними офіційної статистики – 892992 особи, за неофіційною  – реальне число представників українського етносу в США понад 1,5 млн. осіб); в Російській Федерації (за офіційною статистикою – 1,93 млн. осіб, які ідентифікують себе як етнічні українці, згідно з неофіційною статистикою – понад 10 млн. осіб).

Серед країн проживання найбільших українських громад зарубіжжя – Бразилія (500 тисяч), Казахстан (333 тисячі), Молдова (477 тисяч), Аргентина (250-300 тисяч), Білорусь (159 тисяч), Німеччина (123,3 тисячі), Узбекистан (близько 87 тисяч).

Чисельні українські громади проживають також у Румунії (згідно з результатами останнього перепису населення (2011 р.) на території Румунії проживають 51,7 тис. етнічних українців), Латвії (45,69 тисяч), Польщі (49 тисяч), Великій Британії (за неофіційною статистикою близько 30 тисяч), Азербайджані (за офіційними даними 29 тисяч, за неофіційними - не більше 15 тисяч), Естонії (22 тисячі), Франції (близько 30 тисяч), Киргизстані (22,9 тисячі), Туркменістані (за офіційними даними близько 23 тисяч, за неофіційними - не більше 14 тисяч), Чехії (понад 22 тисячі), Литві (22 тисячі), Сербії і Чорногорії (понад 20 тисяч), Австралії (38,8 тисячі), Австрії (близько 12 тисяч), Словаччині (7,43 тисячі), Парагваї (10-12 тисяч), Грузії (7 тисяч), Угорщині (понад 8 тисяч), Боснії і Герцеговині (близько 5 тисяч), Хорватії (4 тисячі), Таджикистані (понад 3 тисячі), Болгарії (1,8 тисячі), Вірменії (1,6 тисячі), Чилі (близько 1 тисячі).

Велика кількість українських громадян – представників української тимчасової трудової міграції зосереджена в Іспанії (86 тисяч), Португалії (близько 42 тисяч), Греції (понад 32 тисячі).

Українські громади мають велику кількість різних громадських об’єднань: політичних, культурно-освітніх, професійних (об’єднання лікарів, учителів, інженерів, адвокатів), жіночих, молодіжних тощо.

Авторитетною міжнародною українською організацією є Світовий Конгрес Українців (СКУ), який об’єднує громадські організації закордонних українців з понад 30 країн світу.

Міжнародними об’єднаннями є також Європейський конгрес українців (представляє інтереси українських громад у 23 країнах, здебільшого у Центральній та Східній Європі), Світова федерація українських жіночих організацій, а також Світова федерація українських лемківських об’єднань.

У низці держав Східної і, частково, Центральної Європи, а також у країнах Балтії правовий статус української громади закріплено законодавчо – вона визнається національною меншиною. Це забезпечує державну підтримку зусиль місцевих українських громад щодо збереження своєї національної самобутності, здобуття освіти й інформації рідною мовою тощо.

Згідно з Законом України «Про закордонних українців», Міністерство закордонних справ України, у межах визначених повноважень, забезпечує співпрацю із закордонними українцями та сприяє задоволенню їхніх національно-культурних, освітніх та мовних потреб, вживає заходів з метою надання сприяння у задоволенні науково-освітніх, мовних, культурних та інформаційних потреб закордонних українців, зокрема в рамках бюджетної програми 1401110 «Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України».

Статтею 9 Закону України «Про закордонних українців» визначені права, свободи і обов’язки закордонних українців, а саме:

закордонний  українець,  який перебуває в Україні на законних  підставах, користується такими самими правами і свободами, а також несе  такі  самі  обов’язки,  як громадянин України, за винятками, встановленими Конституцією,  законами  України  чи  міжнародними договорами,  згода  на  обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

особа,  яка  набула  статусу  закордонного українця, має право  працювати  на підприємствах, в установах і організаціях або провадити  іншу  трудову  діяльність  на  підставах  і  в порядку, встановлених для громадян України;

закордонним  українцям щороку встановлюються квоти прийому до вищих  навчальних  закладів  України  в  межах  обсягів державного замовлення;

особи,  які набули статусу закордонного українця, мають право на  набуття  громадянства України в порядку, встановленому Законом України "Про громадянство України".

Закон України «Про закордонних українців»;

постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 р. №1024 «Про утворення Національної комісії з питань закордонних українців»;

постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р. №1531 «Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця»;

Указ Президента України від 13.10.2006 р. №875 «Про Національну концепцію співпраці із закордонними українцями»;

Указ Президента України від 22.02.2017 р. № 47 «Про Доктрину інформаційної безпеки України»;

постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 165 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України»;

постанова Кабінету Міністрів України  від 23.08.2017 р. №638 «Про внесення змін до пункту 4 Положення про Міністерство закордонних справ України»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 344 «Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями до 2020 року» (програма, що додається).

Національна комісія з питань закордонних українців при Кабінеті Міністрів України (далі Комісія) утворена відповідно до статті 2 Закону України «Про закордонних українців». Її діяльність регулюється Законом України «Про закордонних українців», постановою Кабінету Міністрів України №1024 від 10.08.2004 р., постановою Кабінету Міністрів України №1531 від 17.11.2004 р. На даний час проведено 37 засідань Комісії (XХXVІII засідання відбулося у лютому 2018 р.).

Склад Комісії формується за посадовим принципом. Наразі Комісію очолює заступник Міністра Боднар Василь Миронович. До її складу, окрім представників МЗС України, входять представники Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства культури України, Державної міграційної служби України, Державної прикордонної служби України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Національної академії наук України, Української всесвітньої координаційної ради, Товариства «Україна-світ», а також народні депутати України (за згодою).

Засідання Комісії проводяться, як правило, один раз на квартал, у приміщенні МЗС України. Клопотання про отримання статусу закордонного українця надходять на розгляд Національної комісії через посольства і консульські установи України за кордоном або безпосередньо до МЗС та його представництв в Україні.

Порядок денний засідання Комісії передбачає розгляд звернень закордонних українців щодо набуття статусу закордонного українця і ухвалення відповідних рішень.

За результатами прийнятого Комісією рішення, закордонним українцям видається посвідчення встановленого зразка, за оформлення якого встановлено плату у розмірі, еквівалентному 10 доларам США (порядок стягнення та розмір плати затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1531).

Порядок оформлення і видачі посвідчення закордонного українця регулюється Законом України «Про закордонних українців»; постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. №1531 «Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця»; постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. №1024 «Про утворення Національної комісії з питань закордонних українців».

Перелік документів для оформлення статусу закордонного українця

Відповідно до статті 3 Закону України «Про закордонних українців», іноземці та особи без громадянства, які мають українське етнічне походження або походження з України,  досягли 16-ти річного віку та не є громадянами України  мають право отримати статус закордонного українця та посвідчення закордонного українця.

Відповідно до пункту 3 Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця, особа,  яка  виявила  бажання  набути статусу закордонного українця,  подає письмову заяву за формою, згідно з додатком, МЗС або представництву МЗС на території України,  за кордоном –  закордонній дипломатичній  установі України.

До Заяви про надання статусу закордонного українця додаються:

- паспортний документ або документ, що його замінює;

- копії документів,    які   засвідчують   українське   етнічне походження або походження з України (свідоцтво або інші  документи про народження особи або її родичів,  документи,  що підтверджують факт проживання особи на території України, та у разі потреби інші документи);

- дві кольорові фотокартки розміром 30 х 40 міліметрів;

- квитанція про оплату  заявником послуг, пов'язаних з оформленням і видачею посвідчення.

До документів можуть додаватися письмові свідчення громадян України або закордонних українців (не менш як трьох осіб), які підтверджують українське етнічне походження або походження з України заявника, а також характеристика-клопотання громадської організації закордонних українців, членом якої є заявник.

Відповідно до пункту 5 Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця, за оформлення  посвідчення  справляється  плата  у  валюті  країни  перебування заявника у розмірі,  еквівалентному 10 доларам США. 

Реквізити для сплати коштів за оформлення посвідчення закордонного українця за кордоном можна знайти на сайті Державної казначейської служби України за посиланням: https://www.treasury.gov.ua/ua/diyalnist/rekviziti-valyutnih-rahunkiv


При оформленні платіжного доручення в іноземній валюті у полі «Призначення платежу» необхідно вказувати код класифікації доходів бюджету та український текст призначення платежу писати латинськими літерами.


Реквізити для сплати коштів за оформлення посвідчення закордонного українця в Україні (в національній валюті):

одержувач: Казначейство України/м.Київ/22012400;

код за ЄДРПОУ: 37567646;

рахунок (дійсний до 03.01.2020 р.): UA158999980000031114027028001;

рахунок (дійсний з 03.01.2020 р.): UA428999980313050027000028001;

банк одержувача: Казначейство України (ЕАП);

код класифікації доходів бюджету: 22012400;

символ звітності: 027;

найменування податку, збору, платежу: плата за оформлення посвідчення закордонного українця.

 

Власники банківських платіжних карток Visa InternationalMastercard WorldwideCirrus/Maestro можуть переказати кошти за оформлення посвідчення закордонного українця, незалежно від країни місцезнаходження, за посиланням:

https://www.portmone.com.ua/r3/uk/ukrcard/ 


Банківська комісія за цей переказ коштів складе 55,5 гривень.

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК) http://miok.lviv.ua     співпрацює з світовим українством. Одним із пріоритетних напрямів роботи МІОК є освітній, який реалізовується через співпрацю з українськими суботніми та недільними школами.

Проекти, які реалізовує МІОК:

Проект «Українським суботнім та недільним школам діаспори»

Метою проекту є допомога суботнім та недільним школам у створенні навчально-методичного забезпечення для їхнього ефективного функціонування та плекання української тотожності дітей світового українства.

Засоби реалізації проекту:

 • розробка та апробація нового навчально-методичного забезпечення для українських суботніх та недільних шкіл за кордоном;
 • обмін досвідом між працівниками МІОК та вчителями шкіл діаспори;
 • проведення освітніх методичних семінарів, конференцій, круглих столів, майстер-класів, в тому числі в онлайн-режимі.

Освітній портал «Крок до України» http://krok.miok.lviv.ua/uk   – перший в Україні освітній портал, який створений з метою забезпечення процесу навчання української мови як іноземної сучасними інтерактивними матеріалами, призначеними для самостійної роботи та доступними в онлайн-режимі, а також цікавими методичними розробками для викладачів української мови як іноземної.

У рубриках сайту передбачено поділ інформації на матеріали для вчителів, студентів та для дітей. Студентами МІОК вважає усіх, хто вивчає українську мову як іноземну, без вікових обмежень, а рубрику для дітей відокремлює, оскільки ці матеріали потребують інших методичних підходів.

У серії «Крок до України» розроблено та видано:

 • КРОК-1 (рівень А1-А2). Українська мова як іноземна: Книга для студента / Олеся Палінська, Оксана Туркевич. – Львів: Артос, 2011. – 100 с.: кольор.іл.
 • КРОК-1 (рівень А1-А2). Українська мова як іноземна: Книга для викладача / Олеся Палінська, Оксана Туркевич. – Львів: Артос, 2011. – 80 с.
 • Мандрівка Україною: навчальний посібник з української мови як іноземної (рівень В2) / Ірина Ключковська, Олеся Палінська, Ольга Пташник, Оксана Туркевич, Богдан Сиванич, Галина Шміло. – Львів: Дон Боско, 2012. – 152 с.
 • Rahvused Eestis Ukrainlased Наталія Гумницька, Ірина Ключковська, Олеся Палінська, Ольга Пташник, Оксана П’ятковська, Богдан Сиванич, Оксана Туркевич, Галина Шміло (Темник), Віра Коник, Іта Серман. – 2012. – 60 с.
 • Палінська О. Автостопом по Україні. Українська мова як іноземна: Аудіокнига з вправами / Олеся Палінська, Олег Качала. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 128 с.

Літні школи україністики «Крок до України»

МІОК організовано та проведено десять літніх шкіл у Львові, Аргентині  та Казахстані. Літня школа «Крок до України» орієнтована на молодь української діаспори, іноземних студентів, науковців, дослідників і усіх, хто зацікавлений у вивченні української мови і культури.

Програмою школи передбачено інтенсивний курс української мови та культурно-освітні заходи (екскурсії, тренінги з народознавства, перегляд українських фільмів, відвідування театрів та музеїв, виїзні мандрівки та інші заходи).

Слухачами літньої школи «Крок до України» можуть бути носії різних мов, з різними базовими знаннями української мови. Заняття проходять у трьох групах (рівень А, В і С), відповідно до результатів тесту визначення знань української мови (на початку курсу).

Після завершення літньої школи учасники отримують сертифікати Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою.

Перший світовий форуму українознавчих суботніх та недільних шкіл

Мета Форуму – залучити фахівців, які викладають школярам предмети українознавчого циклу, зокрема українську мову як іноземну, для обміну досвідом, напрацювання нових ідей та створення нових навчально-методичних матеріалів для роботи в конкретній школі, в конкретному класі за кордоном.

Очікуваний результат – оновлення навчального процесу українських шкіл по всьому світу, шляхом поповнення новими навчально-методичними матеріалами.

Учасники – педагоги суботніх та недільних шкіл з різних країн світу, фахівці з методики викладання предметів українознавчого циклу, зокрема української мови як іноземної, практики новітніх освітніх ініціатив в Україні.

У програмі Форуму:

 • V Міжнародна науково-практична конференція «Українська мова у світі»;
 • майстер-класи;
 • практикуми зі створення навчально-методичних матеріалів для роботи вчителів по всьому світу в українських суботніх та недільних школах, де вивчають українську мову.

МІОК організовує круглі столи, семінари та майстер-класи з методики викладання української мови як іноземної, зокрема було проведено:

 • Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми викладання української мови в Польщі;
 • семінар та майстер-клас з українознавства для студентів, які вивчають україністику у Варшавському університеті;
 • онлайн-семінар: «Інтерактивний сайт «Крок до України» для дітей, студентів та вчителів» у рамках Всеканадської вчительської конференції «Українська освіта в Канаді: традиції та новаторство»;
 • скайп-семінари працівників МІОК та вчителів української суботньої школи «Веселка» (Нідерланди) і вчителів української школи ім.Лесі Українки в Неаполі (Італія).

МІОК було організовано та проведено конкурси із залученням дітей та молоді української діаспори з тридцяти країн світу, зокрема:

 • «Діти емігрантів про себе»;
 • «Для тебе, Україно»;
 • «Життя – Тобі …».

Також реалізовано проекти «Українські діти у світі читають «Кобзар» та «Лис Микита з цілого світу».

Михайлівська площа, 1, м. Київ, 01018, Україна

Ел. пошта: [email protected]

Факс: (+38-044) 238 18 36

Тел. (+38-044) 238 15 37

Начальник Управління – Дір Лариса Володимирівна

Тел. (+38-044) 238 15 37

Відділ закордонного українства – тел.(+38-044) 238 18 51

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux