Посольство України в Аргентинській Республіці

6, Київ 18:57

Тарифи консульського збору

Оплата за вчинені у консульському підрозділі Посольства України в Аргентині (м. Буенос-Айрес) консульські послуги здійснюється винятково на консульський рахунок Посольства України в Аргентині:

Банк BBVA FRANCES

Рахунок № 508_381/1

Оплата може здійснюватися на зазначений консульський рахунок в будь-якому відділенні банка BBVA FRANCES після отримання заявником відповідної квитанції в Консульському підрозділі.

Консульські послуги сплачуються відповідно до квитанції, яка надається заявнику Консульським відділом. Документи передаються на опрацювання тільки післяпред’явлення заявником оригіналу квитанції про сплату консульського збору.

Звертаємо увагу на те, що в Консульському відділі не приймаються: готівка, банківські чеки, кредитні картки, а також сплата, здійснена через Інтернет та банкомати.

Термін виконання консульської дії – 7 днів.

При вчиненні консульської дії в терміновому порядку (від 48 годин), консульський збір справляється у подвійному розмірі.

Тарифи консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій Посольством України в Аргентинській Республіці у 2016 році

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

 

 

в дол.

США

в песо Арг.

 

 

I. ПАСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

 

 

 

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії

20

280

 

 

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

120

1680

 

 

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

180

2520

 

 

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

80

1120

 

 

5

Подовження терміну дії паспорта для виїзду за кордон

50

700

 

 

6

Унесення відомостей про дітей до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

30

420

 

 

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

60

840

 

 

8

Продовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну

20

280

 

 

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

25

350

 

 

 

 

 

II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

 

 

 

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

180

2520

 

 

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

280

3920

 

 

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

420

 

 

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

420

 

 

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

420

 

 

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини

40

560

 

 

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

40

560

 

 

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

100

1400

 

 

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

400

5600

 

 

10

Видача довідки про належність до громадянства України

25

350

 

 

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

25

350

 

 

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

250

3500

 

 

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

300

4200

 

 

 

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

 

 

 

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

 

одноразової

85

1190

 

 

 

дворазової

130

1820

 

 

 

багаторазової

200

2800

 

 

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

 

одноразової

85

1190

 

 

 

дворазової

130

1820

 

 

 

багаторазової

200

2800

 

 

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

 

разової

85

1190

 

 

* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору

 

 

 

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

 

 

 

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

280

 

 

2

Видача витребуваного документа

70

980

 

 

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом

90

1260

 

 

 

 

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

 

 

 

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документу (за документ)

10

140

 

 

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

50

700

 

 

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

300

4200

 

 

4

Видача довідки про засвідчення документу

40

560

 

 

 

 

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

 

 

 

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

35

490

 

 

2

Реєстрація шлюбу

100

1400

 

 

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

 

 

а)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

100

1400

 

 

б)

на підставі рішення суду, якщо обидва з подружжя перебувають у першому шлюбі

100

1400

 

 

в)

на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі

120

1680

 

 

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

30

420

 

 

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

150

2100

 

 

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу

300

4200

 

 

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

50

700

 

 

7

Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

100

1400

 

 

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

60

840

 

 

 

 

 

VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

 

 

 

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

 

 

а)

- посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

 

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США (700 песо арг.)

 

 

- іншим особам

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол.США (5600 песо арг.)

 

 

б)

- посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США (280 песо арг.)

 

 

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

700

 

 

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

 

 

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

50

700

 

 

- іншим особам

120

1680

 

 

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

 

 

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

60

840

 

 

- іншим особам

120

1680

 

 

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"

 

 

е)

- посвідчення інших довіреностей

50

700

 

 

є)

посвідчення заповітів

50

700

 

 

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

200

2800

 

 

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол.США (1400 песо арг.)

 

 

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

100

1400

 

 

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

35

490

 

 

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

35

490

 

 

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

80

1120

 

 

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

50

700

 

 

- документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

15

210

 

 

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

25

350

 

 

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

30

420

 

 

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці

40

560

 

 

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

40

560

 

 

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше  25 дол.США (350 песо арг.) і не більше 200 дол.США (2800 песо арг.)

 

 

14

Прийняття на зберігання документа

60 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався (840 песо арг.)

 

 

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США (210 песо арг.) і не більше 200 дол.США (2800 песо арг.)

 

 

16

Вчинення морських протестів

150

2100

 

 

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

30

420

 

 

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

30

420

 

 

19

Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)

 

 

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

150

2100

 

 

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

140

 

 

 

 

 

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

 

 

 

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним чи повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (чи документ)

70

980

 

 

 

 

 

IX. ІНШІ ДІЇ

 

 

 

 

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)

 

 

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

300

4200

 

 

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

2100

 

 

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

50

700

 

 

 

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Аргентинській Республіці                            

/підпис/         Ю.О.Дюдін

 

 

 

Другий секретар з консульських питань                                                            

/підпис/  О.К.Кравченко

 

 

 

Спеціаліст з фінансових питань                                    

/підпис/           В.Ю.Зотов

 

 

 

 


Консульський підрозділ Посольства України в Аргентинській Республіці
Адреса: Аргентинська Республіка, C1426CRM, м. Буенос-Айрес, вул. Ольєрос, 2169. Переглянути на мапі
Телефон: (+00 5411) 4773-6137. ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України: +54 9 11 6199 9414 (з інших країн), 15 6199 9414 (з Аргентини)
Факс: (005411) 4775-3476 (після п’ятого гудка)
Ел. пошта: emb_ar@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян України: 

Понеділок, середа, четвер: 10:00 – 13:00

Вівторок: 14:30 – 17:30 

П’ятниця: 09:00 – 11:00,  для громадян певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян  України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства: 

Понеділок, середа, четвер: 10:00 – 13:00

Примітки:

Години прийому громадян консульським підрозділом (прийом і видача документів, надання консультації): щоденно з 10.00 до 13.00. Надання консультацій з консульсько-правових питань з понеділка до п’ятниці з 9.00 до 13.00 та з 14.30 до 17.30.

У разі надзвичайних подій, техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушеннь, поранення/загибелі громадян України, інших випадків, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвітчизників тощо консульський прийом може бути проведений в інші години.